کارگاه مقاله‌نویسی

کارگاه مقاله‌نویسی

 معرفی

نگارش مقاله در زمره هنر‌های پژوهشگران در اشاعه دستاورد‌های علمی تلقی می‌شود. مقاله به مثابه ابزاری برای بازاریابی مهارت‌های علمی در مجامع علمی محسوب می‌شود. از این رو همواره مورد توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار می‌گیرد. تألیف مقاله تأثیر به سزای در پذیرش در مقاطع بالاتر تحصیلی(دکترای و پسا دکترا)، جذب هیأت علمی و ارتقای شغلی ایفا می‌کند. همچنین به اشاعه علم و کمک به دیگر پژوهشگران در بهره‌مندی از دستاورد‌های پژوهشی کمک شایانی می‌کند. کارگاه مقاله نویسی بر آنست تا به این نیاز‌های بالقوه پاسخ گوید.

اهداف کارگاه

v   ضرورت‌های نگاری مقاله علمی

v   اهمیت مقاله در جذب در مقطع دکترای تخصصی(Ph.D)

v   تصمیمات کلیدی؛ «مدل‌های مقاله نویسی»

v   فرآیند پژوهش و نگارش مقاله نویسی

v   مقالات؛ انواع و گونه‌ها

v   چگونگی ارزیابی مقالات علمی!!!

v   نکات فنی در افزایش شانس پذیرش مقاله!


مدرس: دکتر احمدرضا قاسمی

-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

–جوان پژوهشگر برگزیده کشور، دانشگاه تهران و استان قم در سال های ۹۱، ۹۲ و ۱۳۹۳

-صاحب بیش از ۹۰ اثر علمی