کارگاه مدیریت زمان

کارگاه مدیریت زمان

زمان و مدیریت آن از جمله مهم‌ترین دارایی‌های بشر محسوب می‌شود. انسان‌های موفق همواره ضمن ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی، درصدد ارتقای کارایی و اثربخشی در امور شغلی و شخصی هستند. کارگاه مدیریت زمان درصدد معرفی راه کارهایی کارا و اثربخش برای ارتقای عملکرد فردی و گروهی و سازمانی است.

 

اهداف کارگاه

v   موانع فردی/گروهی / سازمانی در مدیریت زمان

v   مدیریت زمان با رویکرد رفتاری(تمرکز، استرس،….)

v   راه‌کار‌های مدیریت زمان در مشاغل تکراری(کارسنجی و زمانسنجی کاربردی، اصول اقتصادی حرکت)

v   نرم‌افزار‌های مدیریت زمان

 

منبع علمی کارگاه: رضوی، سید مصطفی. قاسمی، احمدرضا.۱۳۹۴٫ مدیریت زمان در بستر فناوری، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.

مدرس: دکتر احمدرضا قاسمی

-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

-جوان پژوهشگر برگزیده کشور و دانشگاه تهران

-صاحب بیش از ۸۰ اثر علمی