کارگاه ارزیابی عملکرد سازمانی

کارگاه ارزیابی عملکرد سازمانی

عنوان دوره:

کارگاه ارزیابی عملکرد سازمانی

اهدف کلی دوره: آشنایی با سیستم‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی

اهداف جز: 

 1. آشنایی با رویکرد‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی(BSC-EFQM)
 2. آشنایی با شیوه‌های شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران
 3. آشنایی با شیوه‌های احصای شاخص‌های عملکردی
 4. اشنایی با چالش‌ها و موانع پیاده سازی سیستم های سنجش عملکرد

مخاطبان: مدیران و کارشناسان سازمان

مدت آموزش: ۱۶ ساعت؛

مدرس: دکتر احمدرضا قاسمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 روز نخست: الزامات و رویه ارزیابی عملکرد

 1. معرفی اجزاء نظام ارزیابی عملکرد، تاریخچه، روند تکاملی، مفاهیم مرتبط؛
 2. آشنایی با کارت امتیازی متوزان و کاربرد آن در سازمان‌ها؛

روز دوم: مدل EFQM

 1. آشنایی با خاستگاه، ارزش‌های بنیادین، معیار‌ها و زیرمعیار‌ها و منطق رادار
 2. ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام‌های ارزیابی عملکرد
 3. چالش‌های پیش رو در پیاده‌سازی نظام‌های سنجش عملکرد
 4. پرسش و پاسخ گروهی

منابع علمی:

 • کتاب نگاهی جامع به نظام‌های سنجش عملکرد، انتشارات مهربان، ۱۳۹۱
 • کتاب تعالی پایدار در صنایع پرخطر، انتشارات شرکت ملی پتروشیمی، ۱۳۹۴٫
 • پاورپوینت آموزشی در کلاس