پژوهش های عملیاتی

پژوهش های عملیاتی

اهداف درس

   آشنایی با روند تکاملی توسعه پژوهش‌های عملیاتی و رویکرد‌های نوین آن

   آشنایی با روش‌های کارا در پژوهش‌های عملیاتی

   آشنایی بار روش‌های نوین تصمیم‌گیری چندمعیاره(تصمیم‌گیری چند هدفه)

   آشنایی با سیستم‌های نرم در حل مسایل

 

منابع درس

 1. جزوات کلاسی(در Google drive بار گذاری و به اشتراک گذارده می شود).
 2. قاسمی، احمدرضا. ابراهیمی سید عباس (۱۳۹۲). درآمدی بر نگاه فلسفی به پژوهش‌های عملیاتی با رویکرد پارادایمی، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، در دست چاپ.

منابع کمکی

 1. مومنی، منصور.(۱۳۸۵). مباحث نوین در پژوهش های عملیاتی،
 2. پژوهش‌های عملیاتی پیشرفته، محمد رضا مهرگان. نشر کتاب دانشگاهی
 3. مومنی، منصور.۱۳۹۲٫ مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشار مولف، تهران، ایران.

 

نحوه ارزشیابی:

  موضوع توضیح بارم
 1.  
پروژه معرفی یکی از تکنیک‌های معرفی شده در تکنیک‌های نقشه علم پژوهش‌های عملیاتی(یک نمره به ارایه کلاسی اختصاص دارد، پروژه‌ها به صورت انفرادی/ دونفره قابل انجام است) ۸ نمره
 1.  
پایان ترم مباحث طرح‌شده در کلاس ۱۳ نمره

 


 

برنامه زمانی تدریس در حین ترم تحصیلی

جلسه موضوع بحث مآخذ
 1.  
معرفی + چهارچوب معرفت‌شناسی پژوهش‌ها عملیاتی جزوه کلاسی+مقاله(قاسمی و ابراهیمی، ۱۳۹۲)
 1.  
چهارچوب معرفت‌شناسی پژوهش‌ها عملیاتی+چهارچوب نگارش گزارش جزوه کلاسی+مقاله(قاسمی و ابراهیمی، ۱۳۹۲)
 1.  
برنامه‌ریزی خطی مبانی سیمپلکس جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸)
 1.  
مبانی سیمپلکس جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸)
 1.  
تکنیک‌های حل کارا در مسایل برنامه ریزی خطی جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸)
 1.  
تکنیک‌های حل کارا در مسایل برنامه ریزی خطی جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸)
 1.  
تصمیم‌گیری چند معیاره  تکنیک‌های حل کارا در مسایل برنامه ریزی خطی جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸)
 1.  
تصمیم‌گیری چند معیاره(چند شاخصه) جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸؛ مومنی، ۱۳۹۲)
 1.  
تصمیم‌گیری چند هدفه جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸؛ مومنی، ۱۳۹۲)
 1.  
تصمیم‌گیری چند هدفه جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸؛ مومنی، ۱۳۹۲)
 1.  
تصمیم‌گیری چند هدفه جزوه کلاسی+(مهرگان، ۱۳۸۸؛ مومنی، ۱۳۹۲)
 1.  
معرفی سیستم‌های نرم جزوه کلاسی
 1.  
معرفی SSM جزوه کلاسی
 1.  
معرفی SAST جزوه کلاسی