مشاوره

مشاوره

مرد هنرمند پسندیده را عمر دو بایست در این روزگار……………تا به یکی تجربه اندوختن با دگری تجربه بستن به کار

عرصه تصمیم‌گیری مدیران مملو از چالش‌های مخاطره برانگیز است. انجام مشاوره های سازمانی به مدیران در کاستن از ریسک تصمیمات کمک شایانی می‌کند. برخی تجارب مشاوره‌ای دکتر قاسمی عبارتند از:

 1. صدا و سیما، منابع انسانی(هوش فرهنگی، گزینش کارکنان، بهره‌وری….(
 2. شهرداری تهران، ارزیابی پیمانکاران معاونت حمل و نقل و ترافیک، منطقه۹ و ۱۲
 3. پتروشیمی آبادان، ارزیابی و باز‌آرایی در ساختار سازمانی
 4. شرکت گل گوهر، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی الگوی توسعه سازمانی
 5. بهین تفکر، همکاری تدریس و مشاوره پروژه بهره‌وری و تعالی سازمانی
 6. مادر تخصصی، داروپخش مشاوره پیاده سازی نظام سرانگشتی برآورد ظرفیت خطوط تولیدی
 7. بخش مطالعات IT وزارت صنایع
 8. نظر سنجی از نخبگان آسیب شناسی توسعه فناوری اطلاعات در برنامه پنجم
 9. ارزیابی ریسک پولشویی مشتریان بانک توسعه صادرات
 10. بررسی افق توسعه سرمایه انسانی در شرکت های پتروشیمی.
 11. ارزیابی عملکرد تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی