مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

عنوان درس: مدیریت تولید و عملیات(مقطع کارشناسی ارشد)

مدرس: احمد رضا قاسمی

زمان کلاس: (ساعت و کلاس)

آدرس الکترونیکی: ghasemiahmad@ut.ac.ir

تارنمای اینترنتی:http://www.drghasemi-mng.com

اهداف درس:

به‌زعم گلدارت نظریه‌پرداز شهیر، «تولید قلب صنعت و صنعت قلب ملت هست» ازاین‌رو توسعه و اعتلا کارایی و اثربخشی نظام‌های تولیدی بایستی سرلوحه و در اولویت تصمیم‌گیری در سازمان‌های تولید محور قرار گیرد. چراکه تولید شریان حیاتی هر ملت در خلق ارزش و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فناوری تلقی می‌گردد. از دیگر سوی با گسترش جایگاه و اهمیت مقوله اقتصاد خدماتی در قرن ۲۱، توسعه و تعمیق مفاهیم مدیریت تولید و عملیات از اهمیت به سزایی در میان مدیران سازمان‌ها برخوردار است. ازاین‌رو در این درس ما بر آن هستیم تا با آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان را به‌عنوان مدیران آینده این سرزمین، زمینه آمادگی بیش‌ازپیش دانشجویان را در جهت ورود و تأثیرگذاری مثبت بر صنعت پدیدآوریم.

منابع درس:

   متقی، هایده، مدیریت تولید و عملیات، انتشارات آوای پاتریس، تهران.

مطالب طرح‌شده در کلاس(جزوه کلاسی)

سایر کتاب‌های مرتبط با مدیریت تولید و عملیات(نوری زاده و فورد، ۱۳۸۳؛ Hyes, 2005)

نحوه ارزشیابی:

  موضوع توضیح بارم
 1.  
پایان‌ترم مشتمل بر بحث‌ها و سرفصل‌های ارائه‌شده در خلال کلاس ۱۳نمره
 1.  
گزارش و ارائه کلاسی به‌صورت انفرادی بوده و ۱نمره برای ارائه و سه نمره به کیفیت پژوهش بستگی دارد ۷نمره
 1.  
فوق‌برنامه ارایه مقاله علمی، ساخت کلیپ و فیلم‌، پاورپوینت در حوزه مدیریت تولید و شاخه‌های مرتبط ۱ نمره

 

موضوعات پیشنهادی

ü      ابزار‌های مدیریت کیفیت جامع(نمودار خویشاوندی+ روش تحقیقQmethod، QFD، FMEA، مهندسی ارزش، نظریه محدودیت، روش تا گوچی، طراحی آزمایش‌ها، مدل تعالی سازمانی اروپایی و امریکا، ویرایش‌های مختلف ایزو(ISO9000,9001, 1800014000,OHSAS, IMS, 26000)،بهینه کاوی، ۵s، سیستم های نوین تولیدی(چابک, ناب, سلولی، مجازی …) مدیریت استراتژیک صنعتی، رویکرد های نوین در مدیریت زنجیره تأمین، H3SE, تولید جهانی, رویکرد تولید سبز و پایدار، … سایر موارد در صورت هماهنگی با بنده قابل‌پذیرش می‌باشد.

ü   لازم است که گزارش همراه با مطالعه موردی عرضه گردد. گزارش بایستی علاوه بر عرضه در کلاس بصورت مکتوب همراه با فایل؛ تا پیش از آخرین جلسه ارئه گردد.

برنامه زمانی تدریس در حین ترم تحصیلی:

جلسه تاریخ موضوع بحث جلسه تاریخ موضوع بحث
 1.  
  بیان کلیات+روند تکاملی پارادایم‌ها ۱۰   برنامه‌ریزی و برآورد ماشین‌آلات(۸)+ارائه کلاسی
 1.  
  طبقه‌بندی نظام‌های تولید صنعتی+نظام تولیدی وخدماتی تولید ۱۱   منحنی یادگیری(۹)+معرفی برنامه‌ریزی جامع تولید +ارائه کلاسی
 1.  
  پیش‌بینی تقاضا(۱) ۱۲   برنامه‌ریزی مواد و قطعات(۱۱)+ارائه کلاسی
 1.  
  پیش‌بینی تقاضا(۱)+ تجزیه و تحلیل نقطه سربه (۳) ۱۳   مدیریت موجودی(۱۲)+ ارائه کلاسی
 1.  
  مکان‌یابی(۲) ۱۴   مدیریت کیفیت جامع(۱۸)+ ارائه کلاسی
 1.  
  طراحی و توسعه محصول(۴) ۱۵   برون سپاری+ ارائه کلاسی
 1.  
  اتوماسیون(۵) ۱۶   مدیریت زنجیره تأمین+ ارائه کلاسی
 1.  
  کارسنجی و زمانسنجی(۶) ۱۷    
 1.  
  نحوه استقرار ماشین‌الات وتجهیزات(۷)+ارائه کلاسی