فنون و ابزار‌های تصمیم‌گیری کمی

فنون و ابزار‌های تصمیم‌گیری کمی

بی شک تصمیم‌گیری از جمله مهم‌ترین وظایف مدیران محسوب می شود. استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره(Multiple Attribute Decision Making: MADM)؛ از جمله موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و دانشجویان در گرایش‌ها و مقاطع مختلف مدیریت بوده‌است؛ به همین سبب گروه مطالعات مدیریت؛ با هدف رفع این خلاء و آموزش درک مبانی و انجام پروژه‌های بزرگ با استفاده از نرم‌افزار‌های تخصصی(Team Expert Choice, Topsis, Super Decision, ELECTRE,…) به برگزاری کارگاه آموزشی نرم‌افزار‌های کاربردی تصمیم‌گیری چندمعیاره نموده‌است: