سوابق آموزشی

سوابق آموزشی

 

سوابق آموزشی

 1. آمار پیشرفته مدیریت، دانشگاه ارشاد دماوند کارشناسی ارشد
 2. پژوهش‌های عملیاتی پیشرفته دانشگاه تهران، پردیس قم دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
 3. پژوهش‌های عملیاتی دانشگاه ارشاد دماوند کارشناسی
 4. ریاضیات مالی(پیش‌نیاز) دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
 5. مدیریت تولید کنکور کارشناسی ارشد(اکسین) کنکور کارشناسی ارشد
 6. مدیریت تولید ارشاد دماوندواحد خواهران و برادران) کارشناسی(
 7. حفاظت صنعتی دانشگاه تهران- دانشگاه ارشاد دماوند، دانشگاه پیام نور کارشناسی
 8. مدیریت کارخانه ارشاد دماوند(واحد برادران) کارشناسی
 9. مدیریت کیفیت و بهره‌وری ارشاد دماوند(واحد برادرانکارشناسی(
 10. ریاضی پیش‌نیاز دانشگاه تهران کارشناسی
 11. زبان تخصصی مدیریت ۱ و ۲ دانشگاه ارشاد دماوند کارشناسی
 12. کارآموزی و پروژه و مشاوره پایان نامه برای مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 13. مدیریت صنعتی کارشناسی آمار۲ مدیریت دانشگاه پیام نور، ارشاد دماوند(خواهران و برادران) کارشناسی
 14. آمار۱ مدیریت دانشگاه پیام نور، ارشاد دماوند(خواهران و برادران) کارشناسی
 15. روش های آماری دانشگاه پیام نور، ارشد مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
 16. تصمیم‌گیری با معیار‌های چندگانه دانشگاه پیام نور، ارشد مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
 17. ارزیابی و ارتقاء رتبه پیمانکاران کارگاه تخصصی ارزیابی و ارتقاء عملکرد پیمانکاران

کارگاه‌های آموزشی

 1. مدیریت کیفیت(EFQM) کارگاه تخصصی صدا و سیمای مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران ارشد
 2. آسیب‌شناسی پژوهش‌های کاربردی – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 3. مرکز آموزش‌های کاربردی مدیریت دانشگاه تهران
 4. آمار کاربردی مدیریت کارگاه تخصصی- دانشگاه تهران ارشد-دکتری
 5. پروپوزال نویسی- دانشگاه تهران/ ارشاد دماوند
 6. مقاله نویسی/ کوی کوثر