تحلیل ابعاد توسعه خدمت جدید و ارائه راهکارهای بهبود آن (موردمطالعه: شرکت دانش‌بنیان فناوری اطلاعات ثانیه)

تحلیل ابعاد توسعه خدمت جدید و ارائه راهکارهای بهبود آن (موردمطالعه: شرکت دانش‌بنیان فناوری اطلاعات ثانیه)

 

چکیده

در بازار پویا و پرتلاطم کنونی، عرضه کالاها و خدمات جدید برای موفقیت در بازار و حتی بقا در بازار به یک پیش­فرض بدل‌شده است. توسعه محصول و خدمت جدید، به کسب‌وکارها یاری می­رساند تا شانس موفقیت خود را به‌طور چشم­گیری افزایش دهند. توسعه خدمت جدید در بازار پررقابتی مانند بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چراکه صنعت فناوری اطلاعات نه‌تنها نوآورترین صنایع در خدمات نوآورانه است، بلکه به‌عنوان توانمند ساز سایر صنایع نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد توسعه خدمت جدید با رویکرد آسیب­شناسی در شرکت فناوری اطلاعات ثانیه است. پس از تحلیل وضع موجود و شناسایی نقاط ضعف، راهکارهای مناسب برای بهبود ارائه‌شده است. مشابه این پژوهش در حوزهICT در داخل کشور تاکنون صورت نگرفته است و نتایج آن می­تواند برای سازمان­های فعال در این صنعت بسیار کارساز باشد.

جهت انجام این پژوهش از روش­شناسی سیستم­های نرم استفاده‌شده است. مجموعه ابعاد مهم توسعه خدمت جدید که شامل (استراتژی، پژوهش، عملکرد، تجاری­سازی، فرهنگ‌سازمانی، فرآیند و فضای پروژه) است، با استفاده از مطالعه ادبیات شناسایی گردید. سپس به­منظور رسم تصاویر گویا، پرسشنامه­های تهیه‌شده در اختیار جامعه هدف قرار گرفت تا وضعیت موجود سازمان، احصا شود. برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، و به دست آوردن تعاریف ریشه­ای، مصاحبه سازمان‌یافته‌ای نیز انجام گرفت و نتایج آن با استفاده از روش تحلیل تم مقوله­بندی شد، که بر اساس آن مدل مفهومی نگاشته شده است. در گام بعدی مدل مفهومی با تصاویر گویا مقایسه شد و در انتها راهکارهای بهبود ابعاد توسعه خدمت جدید ارائه شد.

 

 

کلمات کلیدی: توسعه خدمت جدید، روش­شناسی سیستم‌های نرم، تحلیل تم