ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی(اتاف)

ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی(اتاف)

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (SIA) -اتا- دست کم به منزله یک مفهوم خاص، نخستین‌بار در قانون سیاست ملّی زیست‌محیطی ایالات متحده (NEPA) در سال ۱۹۶۹ به کار گرفته شد. امروزه هدف از برآورد پیامدهای اجتماعی حصول اطمینان از این امر است که پروژه‌های در نظر گرفته‌شده بیشترین بازده و کم‌ترین هزینه‌ها را به همراه داشته باشند، به ویژه آن دسته از هزینه‌ها که بر اجتماع تحمیل می‌شوند. هدف از برگزاری کارگاه آشنایی مدیران و کارشناسان صنعتی با ارزیابی تأثیرات اجتماعی محیطی طرح‌های عمرانی و صنعتی است.

اهداف کارگاه

v   لزوم اجرای اتاف

v   آشنایی با الگوی ده‌مرحله‌ای اتاف

v   راه‌کار‌های ارتقای نتایج اتاف

v   موانع و مشکلات پیش روی پژوهش‌گران

 

مدرس: دکتر احمدرضا قاسمی

-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

-جوان پژوهشگر برگزیده کشور و دانشگاه تهران

-صاحب بیش از ۸۰ اثر علمی