چاپ کتاب «معمای نوآوران»

چاپ کتاب «معمای نوآوران»

ترجمه کتاب «معمای نوآوران، وقتی تکنولوژی‌های جدید باعث شکست شرکت‌های بزرگ می‌شوند»(اسفند ۱۳۹۴)
نویسنده:کلایتون استیونسن
مترجمان: بهنام بهزادفر و احمدرضا قاسمی
انتشارات: مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا

چاپ کتاب زنجیره تأمین پایدار(اسفند ۹۴)

چاپ کتاب زنجیره تأمین پایدار(اسفند ۹۴)

نویسندگان: احمدرضا قاسمی، محمدعلی رعیت پیشه، جواد عزیزی

انتشارات نگاه دانش

چاپ کتاب تحلیلی پارادایمی بر تکنیک‌های پژوهش‌ عملیاتی

چاپ کتاب تحلیلی پارادایمی بر تکنیک‌های پژوهش‌ عملیاتی

نویسندگان: محمد حسن ملکی و احمدرضا قاسمی (مرداد ۹۴)

انتشارات: دارالفنون

کتاب تعالی پایدار در صنایع پرخطر(شهریور ۹۴)

کتاب تعالی پایدار در صنایع پرخطر(شهریور ۹۴)

نویسندگان: احمدرضا قاسمی، عزت‌اله اصغری زاده و محمدتقی جعفرزاده(۱۳۹۴)

انتشارات: شرکت ملی پتروشیمی ایران

چاپ کتاب مدیریت زمان در بستر فناوری(مرداد ۹۴)

چاپ کتاب مدیریت زمان در بستر فناوری(مرداد ۹۴)

نویسندگان: سید مصطفی رضوی و احمدرضا قاسمی

ناشر: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

 

چاپ کتاب تصمیم‌گیری در عرصه کسب و کار: مفاهیم و رویکرد‌ها(اسفند ۹۳)

چاپ کتاب تصمیم‌گیری در عرصه کسب و کار: مفاهیم و رویکرد‌ها(اسفند ۹۳)

چاپ کتاب تصمیم‌گیری در عرصه کسب و کار

انتشارت: جهاد دانشگاهی(اسفند ۱۳۹۳)

مولف: دکتر احمدرضا قاسمی

 

چاپ کتاب قدرت در عرصه تعاملات سازمانی(شهریور ۹۳)

چاپ کتاب قدرت در عرصه تعاملات سازمانی(شهریور ۹۳)

انتشارات صفار(۱۳۹۳)

نویسندگان: دکتر احمدرضا قاسمی و دکتر محمدحسن ملکی

درباره استاد

درباره استاد

زیست‌نامه حرفه‌ای دکتر قاسمی

زیست‌نامه حرفه‌ای دکتر قاسمی

دکترای تخصصی مدیریت صنعتی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

ادامه مطلب →